Մակրոէվոլյուցիա

Միկրոէվոլյուցիա, մակրոէվոլյուցիա։

Ես գիտեմոր նախկինում շատ գիտնականներ նկատել են, որ ժամանակի ընթացքում կենդանի արարածների սերունդները թեթևակի փոփոխության են ենթարկվում։ Այդ փոփոխությունները կարող են համարվել փաստ։ Գիտնականները այդ աննշան փոփոխությունները անվանում են միկրոէվոլյուցիա։

what-is-macroevolution

Ես գիտեմոր մակրոէվոլյուցիան կյանքի մեջ եղած մեծ փոփոխություն էՄակրոէվուլյուցիան ընթանում է միկրոէվոլյուցիայի հետմիասնաբարնույն օրինաչափություններովՄակրէվոլյուցիայիհիմքում ընկած էվոլյուցիայի շարժիչ ուժերը՝ ժառանգականփոփոխություն և բնական ընտրություն:

2.Գոյության կռիվ միջտեսակայիններտեսակայինանբարենպաստպայմանների նկատմամբ:

<<Գոյության կռիվ>>  ես հասկանում եմ տեսակի ներսումառանձնյակների միջևտարբեր տեսակաների առանձնյակների միջև,առանձնկաների և անօրգանական աշխարհի միջև բարդ և բազմազանհարաբերությունները տեղի ունեցող:

Գոյության կռվի ձևերը – ներտեսակային, միջտեսակային, կռիվ անօրգանական աշխարհի անբարենպաստ պայմանների դեմ:

Ներտեսակային գոյության կռիվը տեղի է ունենում նույն տեսակին պատկանող առանձնյակների միջև: Սա ամենատարածված ձևն է:

Միջտեսակային գոյության կռիվ – լինում է տարբեր տեսակի պոպուլյացիաների միջև:

Անօրգանական աշխարհի անբարենպաստ պայմանների դեմ ընթացող կռիվը նկատվում է արեալի ցանկացած մասում՝ կապված արտաքին պայմանների փոփոխման հետ:

3.Արոմորֆոզ, իդիոադապտացիա, ընդհանուր դեգեներացիա։

Արոմորֆոզ – էվոլյուցիոն փոփոխություն, որոնք օրգանիզմներին տանում են դեպի կազմավորվածության ընդհանուր վերելք, բարդ է կառուցվածքը:

Իդիոադապտացիա – օրգանիզմների հարմարանքներ, բնակության միջավայրի որոշակի, կոնկրետ պայմաններին հարմարվել: Էվոլյուցիայի ընթացքում իդիոադապտացիաների ողով առջանում է ցեղերը, ընտանիքները:

Ընդհանուր դեգեներացիա – էվոլյուցիոն փոփոխություն է, տանում է դեպի օրգանիզմների կազմավորվածության պարզեցմանը: Ուղեկցվում է հաճախ կենսաբանական նշանակությունը կորցրած մի շարք օրգանների անհետացմանը:

 4. Սաղմնային զարգացման հիմնական փուլերն են՝ բեղնավորումը։ Ամեն մի փուլում սաղմերը հարմարվում են գոյության համապատասխան միջավայրին։

Հետսաղմնային — օրգան համակարգերից ուշ ձևավորվում է սեռ․ համակարգը, երբ ավարտվում է նրա ձևավորումը, սկսվում է հետսաղմնային կյանքի երկրորդ՝ հասունացման շրջանը։ Շրջանն ավարտվում է ձևավորված սաղմի ծնվելով:

Տեսանյութը դիտեք այստեղ

Լրացուցիչ տեղեկություն

 

Թողնել մեկնաբանություն

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s