Առցանց ուսուցում Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների <> առարկայի, մարտի 30-ապրիլի 3-ի  հանձնարարություններ

 Թեմաներ՝ <<Ազատագրական պայքարը XVIII դարի երկրորդ կեսին>>
1- <<Հնդկահայ ազատագրական կենտրոնը>>
<<Հայոց պետականության վերականգնման խնդիրը XIX դարի առաջին կեսին>>
2- <<Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին>>

 

1- <<Հնդկահայ ազատագրական կենտրոնը>>

 1. Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Հնդկահայ ազատագրական կենտրոնը>>թեման․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեման համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։
 2. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին

 

 • Հովսեփ Էմինը և Մովսես Բաղրամյանը, Հայաստանի ազատագրական գործի շրջանակներում, Ի՞նչ էին համոզում հնդկահայ գործիչների մի մասին։

Սակայն նա համոզվում է, որ Հայաստանի ազատագրմանիր գաղափարները չեն համընկնում Անգլիայի շահերին:

 • Ըստ՝ Շ․ Շահամիրյանի, ինչպե՞ս պետք է տեղի ունենար Հայաստանի ազատագրությունը։

Ըստ Շահամիրյանի, հայոց ապագա պետության բարձրագույն օրենսդիր մարմինը՝ «Հայոց տունը», պետք է կազմվեր ժողովրդի կողմից ընտրված պատգամավորներից։ Հայաստանում պետք է իշխեր օրենքը։

 • Շ․ Շահամիրյանը ինչպե՞ս էր ցանկանում Վրաստանը միացնել Հայաստանի ազատագրական գործին, ի՞նչ գործողություններ իրականացրեց այդ նպատակի համար։

 

 • Ո՞վ է ՝ <<Նոր տետրակ, որ կոչի յորդորակ>> գրքույկի հեղինակը, ինչո՞վ էր գրքույկն առանձնանում հայ իրականության մեջ։

1772թ. այդ տպարանում լույս է տեսնում Մովսես Բաղրամյանի «Նոր տետրակ, որ կոչի Յորդորակ» գիրքը: Հայ իրականության մեջ դա առաջին հրապարակախոսական տպագիր աշխատությունն էր:

 

 • <<Նոր տետրակում>> ինչու՞ էր քննադատվում միապետական համակարգը, ի՞նչ փաստարկներ էր բերվում այդ կապակցությամբ։

«Նոր տետրակի» մեջ քննադատվում է միապետական կարգը՝ այն համարելով հայոց պետականության անկման պատճառներից մեկը:

 • Ինչպե՞ս արձագանքեց Սիմեոն Երևանցին <<Նոր տետրակը>> ստանալուց հետո և ինչու՞։

Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսը խիստ միջոցների է դիմում: Նա հրամայում է հավաքել և այրել այդ գիրքը, փակել տպարանը և հեռացնել Մովսես Բաղրամյանին: Նրա սպառնալիքները, սակայն, չկասեցրին գրքի տարածումը:

 • Ի՞նչ էր իրենից ներկայացնում՝ <<Որոգայթ փառաց>> աշխատությունը (կարճ)։

Շ. Շահամիրյանը հրատարակում է «Որոգայթ փառաց» գիրքը: Այն ապագա հայկական պետության կառավարման համար նախատեսված օրենքների ժողովածու էր, որը պետք է կիրառվեր երկիրը օտար լծից ազատագրելուց հետո:

 • Ըստ՝ <<Որոգայթ փառացի>>, ինչպիսի՞  պետական մարմիններ պետք է ստեղծվեին պետականության վերականգնումից հետո։

«Հայոց տունը» պարտավոր էր ստեղծել գործադիր իշխանություն (կառավարություն): Այդ նպատակով փոխանորդներից պետք է ընտրվեին տասներեք հոգի, որոնցից մեկը վիճակահանությամբ կարող էր դառնալ նախարար, իսկ մյուսները՝ նախարարի խորհրդակիցներ:

 

 • Ո՞վ էր <<Հարավային>> ծրագրի հեղինակը, ներկայացրեք ծրագիրը (կարճ)։

Ծրագրի ստեղծման և Ռուսաստանին ներկայացման համար մեծ խթան է հանդիսացել 1783 թվականին Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև կնքված դաշնագիրը, որը հայտնի է Գեորգիևյան անունով։ Ըստ այդ դաշնագրի՝ Ռուսաստանը պետք է հովանավորեր Վրաստանին, անհրաժեշտության դեպքում զորք ուղարկեր։ Այս պայմանագիրը մեծ արձագանք է գտնում Հայաստանում, որի արդյունքում սկսվում է հայ-ռուսական նախագծի ստեղծման քննարկումները։

 • Ինչու՞ Հայաստանի ազատագրության այս երեք ծրագրերը, նույնիսկ չքննարկվեց ռուսական իշխանության կողմից։

Առաջարկվում էր կնքել հայ-ռուսական հավիտենական դաշինք։ Հայաստանում պետք է պահվեր չափավոր քանակի ռուսական զորքը, որը պետք է երկիրը պաշտպաներ հնարավոր արտաքին հարձակումներից։ Հայաստանը պետք է հարկ վճարեր սեփական հանքերից ստացված եկամուտից, նաև անհրաժեշտության դեպքում պետք է զորք հատկացներ Ռուսաստանին։ Հին հողատերերին էին վերադարձվում իրենց հողերը, սակայն նրանք չունեին գյուղացիներին ճորտացնելու իրավունք։ Երկրների միջև կնքվելու էր առևտրական պայմանագիր, իսկ Կասպից ծովի ափին Հայաստանը պետք է ստանար նավահանգիստ։

Սակայն այս նախագիծը չքննարկվեց ռուսական իշխանությունների կողմից և մնաց անպատասխան։

 1. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցին․ Ներկայացրե՛ք Հայաստանի ազատագրության ձեր ծրագիրը, որը իրատեսական կլիներ XVIII դարի Հայաստանյան պայմաններում։

 

 1. Հանձնարարության արդյունքները հրապարակե՛ք բլոգներում և ուղարկե՛ք իմ էլ․ հացեին (s.tamazyan@mskh.am), մարտի 30-ապրիլի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում։
  1584745132

 

 

2-<<Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին>>

 

 1. Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին>>թեմանները․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեմանները համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։
 2. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին

 

 • XIX դարի սկզբին ի՞նչ խանություններից էր բաղկացած Արևելյան Հայաստանը։

 

 • Ինչպե՞ս էր կոչվում Երևանի խանության կառավարիչն, ի՞նչ իշխանություն ուներ նա։

Կոչվում էր միջնադարյան ավատատիրական կիսանկախ իշխանապետություն

 • Ինչպիսի՞ փոփոխություններ տեղի ունեցան Հովսեփ Էմինի կյանքում 1751 թ․-ին։

1751 թ. մեկնում է Անգլիա և ընդունվում Վուլվիչի թագավորական զինվորական ակադեմիա: Այստեղ ծանոթանում է անգլիական քաղաքական ու պետական գործիչների հետ և նրանց ներկայացնում իր գալու նպատակները:

 • Ի՞նչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Անդրկովկասում 1801 թվականին։

Արևելավրացական թագավորությունը կցվեց Ռուսաստանին։

 • Ի՞նչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Անդրկովկասում 1804 թվականին։

սկսվել  է ռուս-պարսկական պատերազմը:

Ե՞րբ է կնքվել Գյուլիստանի հաշտության պայմանագիրը, ըստ այդ պայմանագիրի ի՞նչ տարածքներ անցան Ռուսաստանին։

Արցախի Գյուլիստան գյուղում, 1813 թվականի հոկտեմբերի 12-ին:Գյուլիստանի հաշտության պայմանագիրով ամրագրվեց Արևելյան Վրաստանի միացումը Ռուսաստանին

 • Ի՞նչ իրադարձություններ տեղի ունեցավ 1826 թվականի հուլիսին։

1826 թվականի հուլիսին Իրանի գահաժառանգ Աբբաս Միրզան 60 հազարանոց բանակով մտավ Ռուսաստանի տարածք՝ խախտելով Գյուլիստանի պայմանագիրը:

 • Նկարագրե՛ք 1826 թվականի սեպտեմբերի 3-ի Շամքոր գետի ափին տեղի ունեցած ճակատամարտը։

Շամքոր գետի ճակատամարտը՝ ռուսական 2 հազարանոց ու պարսկական 10 հազարանոց զորքերի միջև։ Ռուսական բանակը,  գեներալ Վալերիան Մադաթովի գլխավորությամբ, նախահարձակ է լինում։ Պարսից զորքը, չնայած խուճապին, դիմադրում էին ռուսական բանակի գրոհներին բայց նրանք նահանջեցին

 • Նկարագրե՛ք 1826 թվականի սեպտեմբերի 13-ի Գանձակում տեղի ունեցած ճակատամարտը։

սեպտեմբերի 13-ի գիշերը, Մադաթովին ներկայացան երկու հայ զինվորներ, որոնք ծառայում էին Աբբաս Միրզայի բանակում, ու հայտնեցին որ Աբբաս Միրզայի բանակը արդեն դուրս է եկել մթության քողի տակ ու շարժվում է առաջ՝ առավոտյան ճակատամարտը սկսելու համար։

 • Նկարագրե՛ք Երևանի բերդի գրավումը։
  Ներկայացրե՛ք Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագիրը։

1828 թ. փետրվարի 10-ին Թուրքմենչայ գյուղում
կնքվեց հաշտության պայմանագիր։ Այդ պայմանագրով Արևելյան Հայաստանի ևս մի ընդարձակ տարածք՝
Երևանի և Նախիջևանի խանությունները, անցավ Ռուսաստանի գերիշխանության տակ

 1. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցին․ Ինչու՞ էին հայերն աջակցում ռուսներին՝ ռուս-պարսկական պատերազմներում, ի՞նչ տվեց դա Հայաստանին։

Չգիտեմ…

 1. Հանձնարարության արդյունքները հրապարակե՛ք բլոգներում և ուղարկե՛ք իմ էլ․ հացեին (s.tamazyan@mskh.am), մարտի 30-ապրիլի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում։
  Capture_of_Erivan_Fortress_by_Russia,_1827_(by_Franz_Roubaud)
  Երևանի բերդի գրավումը։

Առցանց ուսուցում Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների <> առարկայի մարտի 30- ապրիլի 3-ի  հանձնարարություններ

 

 Թեմա՝ <<Հասարակագիտության 11 դասարանի դասագրքի թեմաների տեսադասեր>>։

Տեսադասեր՝ Հասարակագիտության 11 դասարանի հետևյալ թեմաներով՝

Պահանջ 1` Ուշադիր դիտե’ք տեսադասերը։

 1. Ի՞նչ է քաղաքականությունը։
 2. Քաղաքականություն և իշխանություն։
 3. Քաղաքական գործընթաց։
 4. Քաղաքական ընտրանի (էլիտա)
 5. Քաղաքական մշակույթ
 6. Քաղաքական սոցիալականացում
 7. Քաղաքական գիտակցություն, վարք և մասնակցություն։

Պահանջ 2` Յուրաքանչյուր տեսադասից առանձնացրե՛ք 10 հարց և պատասխանե՛ք այդ հարցերին։

Պահանջ 3` Հարցերը և դրանց պատասխանները տեղադրե՛ք բլոգում։

Հանձնարարության արդյունքները հրապարակե՛ք բլոգներում և ուղարկե՛ք իմ էլ․ հացեին (s.tamazyan@mskh.am),  մարտի 30- ապրիլի 3-ը։

Проект Литературные чтения 23-27 марта

А.П. Чехов

Чтение, анализ произведения  А.П. Чехова  «Человек в футляре».

Аудиокнига

Краткое содержание рассказа

Учитель гимназии, боящийся всего на свете и живущий согласно распоряжениям начальства, решает жениться. Долгое сватовство извлекает учителя из его «футляра», и он умирает, испугавшись реальной жизни.

Задания к тексту:

 • Ознакомиться с рассказом А.П. Чехова «Человек в футляре».
 • Прочитать текст рассказа. Провести работу со сложными, незнакомыми словами.

«глитай абож паук» (укр.) — кулак или паук, кулак — мироед, тот, кто живет         чужим трудом

 • Разобрать  образ главного персонажа. Обсудить значение говорящих фамилий.
 • Проанализировать историю письменно.
 • ————————————————————————————————

«Мцыри»

Задания к тексту:

• Самостоятельно прочитайте поэму.

Прочитала +

• Найдите историю создания произведения. Какова реальная основа?

• Что такое прототип? Есть ли у героя прототип?

Прототи́п (от греч. protótypon — прообраз), реальное лицо, представление о котором послужило писателю первоосновой при создании литературного типа, образа человека — героя произведения.

• Почему автор выбрал именно это название?

Первоначально Лермонтов хотел назвать свое произведение иначе. Первое название поэмы было более прозаично – «Бэри» в переводе с грузинского, это слово означает «монах». Однако спустя некоторое время Михаил Юрьевич решил назвать поэму более символично «Мцыри». Это слово имеет две версии перевода. По первой из них, этим словом называют послушника, то есть человека, еще не принявшего постриг. Вторая версия перевода заключена в рамках слова «чужак» и обозначает человека, не принадлежащего территориально к определенной местности и появившегося здесь по стечению обстоятельств.

• Что такое эпиграф? Какое значение имеет эпиграф в этом произведении? Объясните.

Эпиграф это –  краткая цитата…

В начале поэмы «Мцыри» М.Ю.Лермонтов поставил выражение «Вкушая, вкусих мало мёду, и се аз умираю». Изречение перед поэмой взято из «Первой книги Царств» Библии. Смысл этого выражения в том, что человек, мало познав красоту и многогранность жизни, в скором времени умирает.

М.Ю.Лермонтов использовал эпиграф, как отражение главной темы поэмы: его герой, прожив всего три дня по-настоящему свободно и увидев природу, родной край и много вещей, принадлежащих обычным людям, погиб в молодом возрасте.

• Что такое свобода? В чем заключается она для героя и лично для вас? Объясните свою точку зрения.

Свобода – это не возможность делать все, что тебе захочется, а возможность не делать того, чего тебе вовсе не хочется делать.

В основе сюжета ” Мцыри,, лежит раматическая ситуация Бегство из неволи ,монастырь как тюрьма всегда привлекал мысль и чувства поэта .Бегства Мцыри из монашеской келье не означает безверия ; это протест героя против неволи

Свобода для меня – это крылья, что это означает? Это означает, что я могу летать очень высоко, то есть я могу достичь к своей мечте

• Найдите картины/фотографии и пр., которые могли бы быть иллюстрациями для поэмы.

Без названия (4)

А.С. Пушкин  «Маленькие трагедии»

«Маленькие трагедии» — цикл коротких пьес для чтения А. С. Пушкина, написанный им в 1830 году в Болдине. Он состоит из четырёх произведений: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы».

писала, что «быть может, ни в одном из созданий мировой поэзии грозные вопросы морали не поставлены так резко, как в «Маленьких трагедиях» Пушкина».

Чтение, анализ произведений

А. С. Пушкин    «Скупой рыцарь»

                              «Моцарт и Сальери»

                              «Каменный гость» 

                               «Пир во время чумы»

Ответьте на вопросы.

1.Какое из произведений Пушкина не входит в цикл коротких пьес «Маленькие трагедии»?

«Скупой рыцарь»

«Моцарт и Сальери»

«Каменный гость»

«Медный всадник»

«Пир во время чумы»

2.

. В чем состояла обида Сальери, которая сопровождала его зависть к Моцарту?

Моцарт был виновником его травмы, полученной Сальери в раннем детстве

Что дар таланта дан тому не за кропотливый труд или любовь к искусству

Моцарт был богат и скуп:

3.

Откуда Сальери взял яд, которым он отравил Моцарта?

Он купил его у старого слепого музыканта

Он украл его в аптечной лавке

Он был подарен ему его возлюбленной Изорой

4.

Как зовут девушку, певшую жалобную песню в трагедии «Пир во время чумы»?

Мери

Дженни

Луиза

5.

Что привиделось Луизе из «Пира во время чумы», когда она потеряла сознание?Чёрный пёс с красными глазами и зловонным дыханием

Белокурый всадник, который мчался во весь опор в сторону заката

Чёрный и белоглазый демон, который звал её к себе

6.

В каком городе происходит действие трагедии «Каменный гость»?

Валенсия

Мадрид

Севилья

7.

Как зовут вдову командора де Сольва, убитого Доном Гуаном?

Анна

Лаура

Инеза

8.

Что советует Соломон рыцарю Альберу, который никак не может получить деньги своего отца?

Отравить отца

Научиться жить по средствам и за свой счет

Продать свой шлем

9.

Что происходит между Альбером и его отцом в конце повествования трагедии «Скупой рыцарь»?

убивает отца

Отец вызывает Альбера на дуэль, и тот принимает вызов

Альбер обвиняет отца в убийстве своей матери

А.С. Пушкин  «Маленькие трагедии»

«Маленькие трагедии» — цикл коротких пьес для чтения А. С. Пушкина, написанный им в 1830 году в Болдине. Он состоит из четырёх произведений: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы».

Анна Ахматова писала, что «быть может, ни в одном из созданий мировой поэзии грозные вопросы морали не поставлены так резко, как в «Маленьких трагедиях» Пушкина».

Чтение, анализ произведений

А. С. Пушкин    «Скупой рыцарь»

                              «Моцарт и Сальери»

                              «Каменный гость» 

                               «Пир во время чумы»

Ответьте на вопросы.

1.Какое из произведений Пушкина не входит в цикл коротких пьес «Маленькие трагедии»?

«Скупой рыцарь»

«Моцарт и Сальери»

«Каменный гость»

«Медный всадник»

«Пир во время чумы»

2.

. В чем состояла обида Сальери, которая сопровождала его зависть к Моцарту?

Моцарт был виновником его травмы, полученной Сальери в раннем детстве

Что дар таланта дан тому не за кропотливый труд или любовь к искусству

Моцарт был богат и скуп:

3.

Откуда Сальери взял яд, которым он отравил Моцарта?

Он купил его у старого слепого музыканта

Он украл его в аптечной лавке

Он был подарен ему его возлюбленной Изорой

4.

Как зовут девушку, певшую жалобную песню в трагедии «Пир во время чумы»?

Мери

Дженни

Луиза

5.

Что привиделось Луизе из «Пира во время чумы», когда она потеряла сознание?Чёрный пёс с красными глазами и зловонным дыханием

Белокурый всадник, который мчался во весь опор в сторону заката

Чёрный и белоглазый демон, который звал её к себе

6.

В каком городе происходит действие трагедии «Каменный гость»?

Валенсия

Мадрид

Севилья

7.

Как зовут вдову командора де Сольва, убитого Доном Гуаном?

Анна

Лаура

Инеза

8.

Что советует Соломон рыцарю Альберу, который никак не может получить деньги своего отца?

Отравить отца

Научиться жить по средствам и за свой счет

Продать свой шлем

9.

Что происходит между Альбером и его отцом в конце повествования трагедии «Скупой рыцарь»?

Альбер убивает отца

Отец вызывает Альбера на дуэль, и тот принимает вызов

Альбер обвиняет отца в убийстве своей матери

Հեռավար առցանց ուսուցում էկոլոգիայից 16-20։

Հայաստանում արտադրվող հայկական գինիների ուսումնասիրություն: Դասակարգում ըստ որակի, ըստ գների: Ուսումնասիրել նախագիծը և սկսել աշխատել Ընթացք ենթավերնագրի 1 կետի վրա:

Էկոլոգիա։

Կենսոլորտ: Գործնական աշխատանք հոդվածների ընթերցման և ֆիլմերի դիտման միջոցով:
Սիրելի սովորողներ ջան, դիտեք ֆիլմերը: Բլոգում ներկայացրեք ձեր կարծիքը ֆիլմի մասին: Կորոնավիրուսի առաջացման և տարածման վերաբերյալ ձեր կարծիքը ֆիլմերի թեմայի հետ կապված պարտադիր և ոչ բավարար պայման է:

Ծանոթանալով երկրագնդի տարբեր ոլորտներին՝ կարող ենք նշել, որ դրանցից ամենամեծը և ամենատարածվածը, որր բնակեցված է տարբեր կենդանի օրգանիզմներով, կենսոլորտն է:

Կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչներից են բույսերը և կենդանիները: Դրանք իրենց չափերով տարբեր են, ունեն տարբեր կառուցվածք, կենսագործունեության առանձնահատկություններ և հետաքրքիր հարմարանք­ներ, որոնք հնարավոր են դարձնում կյանքը երկրագնդի տարբեր ոլորտնե­րում: Կաղինը և բարդին, ծիրանենին և խնձորենին, խատուտիկը և ցորենը բույսեր են: Իսկ ճանճը և բզեզը, գորտը ե մողեսը, հավը և շունը կենդանի­ներ են: Սակայն, բույսերից և կենդանիներից բացի՝ կան նաև այլ կենդա­նի օրգանիզմներ: Մի մասը շատ փոքր է՝ անզեն աչքով անտեսանելի: Դրանք մանրէներն են՝ հիմնականում բակտերիաները: Մյուս մասր սնկերն են: Մանրէները և սնկերը ևս կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչներ են: Նշված չորս խոշոր խմբերի կենդանի օրգանիզմները կազմում են թագավորություններ:

Մարդը դասվում է կենդանիների թագավորությանը։ Սակայն մարդն առանձնահատուկ է, քանի որ նա ակտիվորեն ներգործում է բնության վրա, փոփոխում վերջինս: Բայց բնության նման փոփոխությունները ոչ միշտ են դրական: Հաճախ ստիպված ենք լինում հաղթահարել մարդու տնտեսական գործունեության բացասական հետեանքները: Պետք է իրա­կանացնել միջոցառումներ, որոնք ամեն գնով կպահպանեն բնությունը;::

Հարցեր և առաջադրանքներ

Ի՞նչ է կենսոլորտը, ի՞նչ ոլորտներ է ընդգրկում:

կենսոլորտն ընդգրկում է ողջ ջրոլորտը, քարոլորտի վերին և մթնոլորտի ստորին շերտերը:

Որո՞նք են կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչները:

բույսերը և կենդանիները: Մանրէները և սնկերը ևս կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչներ են:

Թվարկեք կենդանի օրգանիզմների թագավորությունները: Ո՞ր թա­գավորությունում է դասվում մարդը:

բույսերը, կենդանիները, մանրէները և սնկերը։ Մարդը դասվում է կենդանիների թագավորությանը։

 

Կենսոլորտում ի՞նչ գործառույթներ են իրականացնում կենդանի օրգանիզմները:

Կենսոլորտը մի ամբողջություն է, կատարում են կարևոր գործառույթներ: Դրանցից է, օրինակ, Երկրագնդում տարբեր նյութերի հոսքը, որն իրակա­նանում է կենդանի օրգանիզմների միջոցով:

Ուշադիր դիտարկեք տեղանքը, շրջակա միջավայրը: Ի՞նչ գիտեք այդ միջավայրի պայմանների մասին: Թվարկեք և նկարագրեք շրջապատի կենդանի օրգանիզմները, բույսերը և կենդանիները: Ի՞նչ գիտեք այդ օրգանիզմների մասին:

Միջավայրը կեղտոտ է և կարիք ունի մաքրվելու։ Կան շատ սոված կենդանիներ և կեղտոտ։

Բնապահպանական ի՞նչ խնդիրներ գիտեք:

Սևանա լճի խնդրի մասին։ Մարդիկ այն աղտոտում են չհասկանալով, որ այն մեր բնութան հրաշքն է:

Հարցաշար <<Կյանքի առաջացման վարկածները>> ֆիլմի վերաբերյալ

Բերեք Երկրագնդի առաջացման մոտավոր ժամկետը:
5միլիոն տարի առաջ։


Ինչ տեսք ուներ նորաստեղծ Երկրագունդ մոլորակը
Հրե, շիկացած մարմին էր, որից դուրս էր գալիս ծուղը:

Ինչ եղանակային պայմաններ էին տիրում մոլորակի վրա այդ ժամանակ:
կայծակներ, սելաֆներ։

Որոնք են պրոկարիոտները, որ օրգանիզմների նախնիներն են դրանք
Պրոկարիոտները առաջին կենդանի օգանիզմներ են միաբջիջ մարմիններ որոնք չունեն նաև միջուկ:

Հնարավոր է արդյոք ստանալ պրոկարիոտներ լաբորատոր պայմաններում:

Անհնար է

Որն է պանսպերմիայի տեսությունը, ինչ է այն պնդում:

Կյանքի համար ինքնահարմար տեսությունն է ըստ դրա երկրի կյանքը ներթափանցել է տիեզերքից:

Արդյոք այդ տեսությունը ապացուցված է:

Ոչ ապացուցված չէ:

Ինչ է կենսոլորտը։

Կենսոլորտը, որը հանդիսանում է բոլոր կենսական գործողությունների եւ արտադրվող արտադրանքների տարածաշրջանը, կարեւոր դեր ունի էկոհամակարգերի պաշտպանության գործում: Կենսոլորտի բոլոր փոփոխությունները հանգեցնում են կլիմայի փոփոխության:

Պահպանելով միլիոնավոր տարիների ընթացքում տեղի ունեցած բույսերի եւ կենդանիների մնացորդները, բնական գազը, նավթը, կոշտ ածուխը եւ այլն: մասնակցում է բնական ռեսուրսների ձեւավորմանը: Նա մասնակցել է ջրային ռեսուրսների պահեստավորմանը: Протоплазманын կարեւոր մասն է ջուրը: Դա կենդանական եւ կենդանական սննդանյութերի վճարունակ է: Ջուրը այս գոլորշինն է, մյուս կողմից, ապահովում է, որ մոլորակի վրա մնում է արեւային էներգիայի պատճառած ջերմությունը: Մթնոլորտում թթվածին եւ ածխաթթու թթուները կարեւոր գործոններ են, որոնք ապահովում են կենսունակություն: Այս բոլոր հատկությունները ցույց են տալիս կենսոլորտի կարեւորությունը:

Այսօր կենսոլորտը պաշտպանված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի (ՄԱԿ-ի Կրթական, գիտական ​​եւ մշակութային կազմակերպություն) կողմից `բնության պահպանության համընդհանուր դերակատար: Մարզեր, որոնցում ստեղծվում են մարդկային եւ բնության կայուն հարաբերություններ (սոցիալական, մշակութային, էկոլոգիական, տնտեսական), այդ թվում `երկրային / ափամերձ էկոհամակարգերը պաշտպանված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ՄԱԲ (Մարդկային եւ կենսոլորտ) ծրագրի շրջանակներում: Կենսոլորտային պաշարներ. Սրանք այն տարածքներն են, որոնք կենսաբազմազանության պահպանման հարցում կարեւոր նշանակություն ունեն եւ ունեն կառավարման մեխանիզմ, որը կարող է իրականացնել զարգացման գործողություններ, եւ բավականաչափ խոշոր են, որոնք կբավարարեն իրավական պահպանվող տարածքները, բուֆերները եւ անցումային գոտիները: 120- ը աշխարհում ունի 669- ի կենսոլորտային ընդհանուր պաշարներ: Մեր երկիրն ունի կենսոլորտային արգելոց: 2005- ում Artvin- ի Բորչա թաղամասում գտնվող Camili (Macahel) ավազանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ճանաչվեց կենսոլորտային արգելոց:

 

Ինչ է մահը։ Արդյոք մահը անհրաեշտ երևույթ է և ինչպես եք այն դիտում աշխարհում կատարվող վերջին իրադարձությունների հետ կապված: Արդյոք Կորոնավիրուսի տարածումը աշխարհով մեկ պատահականություն է, թե գործում են որևիցե բնական մեխանիզմներ, Երկրագնդի բնակչության քանակը փոփոխելու ուղղությամբ:

Մահը, հատկապես մարդկանց մահը, սովորաբար համարվում է տխուր կամ տհաճ դեպք՝ մեռած մարդու հետ կապվածության և նրա հետ սոցիալական, ընտանեկան կապերի խզման պատճառով։ Մահվան հանդեպ վերաբերմունքը ներառում է նաև մահից վախը, նեկրոֆիլիան, տագնապը, վիշտը, սուգը, զգայական ցավը, դեպրեսիան, կարեկցանքը, ցավակցումը, մենությունը և մելամաղձությունը։ Մահվան էությունը հազարամյակներ շարունակ եղել է կրոնների ուշադրության կենտրոնում և փիլիսոփայական պրպտումների առարկա, իսկ հետմահու կյանքի գոյության, դատաստանի և նախկին մեղքերի համար պատժի զանազան վարկածները կրոնական հավատալիքների հիմնասյունն են։Նոր կորոնավիրուսը ախտահարել է ավելի քան 180 հազար մարդկանց, մահացել է ավելի քան 7 հազար 160 մարդ։ Արդեն կորոնավիրուսը հայաստանում է վարակված է 1 մարդ,

Հեռավար֊առցանց ուսուցում իսպաներենից

¿Qué sueles hacer?
1. Sábado por la mañana.
El sábado a la mañana voy a trabajar
2. Domingo por la tarde.
Miro una película el domingo por la tarde.
1. viernes noche
Duermo un viernes por la noche
1. Lunes por la mañana.
El lunes por la mañana me levanto mucho para ir a clase
1. Jueves por la noche.
Los jueves por la noche cocino y como
1. Martes por la tarde.
Voy de compras un martes por la noche

5)
Son las últimas diez.
Sí, son las nueve.
No sé Mira, hay un reloj allí. Son las doce en punto.
No, todavía no, eso es la mitad de las ocho

10)

Santi se despierta a las 8 a.m.
A las ocho en la ducha
A las ocho, lo pone
A los veinticinco años se va de casa.
Sus lecciones comienzan de las nueve y media
A las dos se encuentra con un amigo
A las diez, Santi ve televisión y come.
Santi se acuesta veinte minutos

Nos levantamos a las nueve de la mañana.
Desayunamos a las diez de la mañana.
Los padres trabajan todos los días.
Mis padres siempre toman café por la mañana.
Siempre dormimos durante siete horas.
En casa hablamos ruso, y fuera del país un funcionario.
Estamos trabajando y aprendiendo mañana.

Հրաձքություն

Քանի որ մեր երկրում տիրում է վիրուս, այդ իսկ պատճառով ես չեմ կարող հաճախել պարապունքի, և ես պարապում եմ տանը: Իմ մարզիչը ինձ հանձնարարել է պարապել կատարելով այս առաջադրանքները՝  ժիմ,կքանիստ, փորի պրես և ձեռքի աշխատանքներ:

 

Մեծ ռինգի բիզնեսը և Սիմպսոնի անհեթեթ մահը

IMG-4e1011cca263e232bee2f6a2f88dbf03-V

Մեծ ռինգի բիզնեսը այս պահին կարդում եմ այս գիրքը, մոտ 100էջ արդեն կարդացել եմ ցանկանում եմ կիսվել ձեզ հետ:
Գիրքը պատմում է թե երբ է ստեղծվել մեծ ռինգը, ինչ պայմաների և դժվարություների է դիմացել: Գրքում կան շատ հետաքրքիր փաստեր, տարբեր բռնցքամարտիկների մասին` նաև գրված է նրանց դժվար կյանքի մասին:

20200319_150514

Ռինգում ամենաուժեղ մարդիկ դա եղել են սևամօրթները, օրինակ` Կեն Ստրիբլինգը: Ես իմացա և հասկացա որ ռինգումե կան շատ վատ մարդիկ որոնք տարբեր օրինակներով ստիպում են ամենաուժեղին պարտվել…

20200319_151223

Խորհուրդ եմ տալիս կարդալ գիրքը, դեռ այսքանը եմ կարդացել` բայց ինձ արջևում սպասվում է 304էջ: Որը ավելի շատ տեղեկություններ կբացահայտի` Մեծ ռինգի և Թոմ Սիմպսոնի անհեթեթ մահվան մասին:

Մարտի 16-20- առցանց ուսուցում- Քոլեջ

 

Դիտեք այստեղ

շրջանը կարող է տեւել 28 օր՝ 

Այդ ժամանակ մարդու ջերմությունը բարձրանում է, սկսվում է հազ, թոքերում հայտնաբերում են ֆիբրոզ մինչեւ 50 տոկոս, եւ արդեն շատ ուշ է լինում։Փորձագետները ներկայացնում են  ինքնաստուգում, որը կարելի է կատարել ամեն առավոտ։ Խոր շունչ քաշեք եւ շունչը պահեք մոտ 10 վայրկյան։ Եթե հաջողությամբ ավարտեք վարժությունն առանց հազի, առանց անհարմարության զգացողության, դա ապացուցում է, որ թոքերում ֆիբրոզ չկա, այսինքն՝ վարակ չկա։Բերանն ու կոկորդը միշտ պետք է խոնավ պահել, չթողնել՝ չորանա. ամեն 15 րոպեն մեկ մի քանի կում ջուր խմեք։ Ինչո՞ւ։ Անգամ, եթե վարակն անցնում է ձեր բերան, խմելու ջուրը կամ այլ հեղուկներ լվանում են այն կերակրափողի եւ ստամոքսի միջոցով։ Այդ միջավայրում հայտնվելով` ստամոքսի թթուները սպանում են բացիլը։ Եթե բավարար քանակությամբ հեղուկ չեք օգտագործում, բացիլը կարող է հայտնվել շնչուղիներում, որոնց միջոցով էլ՝ թոքերում։ Դա շատ վտանգավոր է։

Կորոնավիրուսի մասին

1. Եթե ունեք քթահոսություն և խոռխ, ապա դա սովորական հարբուխ է:

2. Կորոնավիրուսային թոքաբորբը առաջացնում է չոր հազ՝ առանց քթահոսություն:

3. Այս նոր վիրուսը ջերմակայուն չէ և ոչնչանում է ընդամենը 26/27oC-ում: Արագ ոչնչանում է արևի ազդեցության տակ։

4. Եթե կորոնավիրուսով վարակվածը փռշտում է, ապա վիրուսը կարող է տարածվել մինչև 3 մետր, ընկնել ինչ որ մակերևույթի վրա և այլևս օդ չի բարձրանա:

5. Եթե այն ընկնում է մետաղական մակերեսի վրա, ապա ակտիվ է առնվազն 12 ժամ: Այսպիսով, եթե շփվում եք որևէ մետաղական մակերեսի հետ, ձեռքերը լվացեք հնարավորինս շուտ մանրէսպան օճառով: Չդիպչեք ձեր դեմքին կամ մի տրորեք աչքերը, մինչև ձեռքերը չլվանաք:

Երկրի վրա կյանքի պայմանները, գոյության միջավայրեր:Տնային առաջադրանք
Կա արդյոք կապ գոյության միջավայրերի միջև, եթե այո ապա նշեք դրանք:Ի՞նչ է ուսումնասիրում էկոլոգիան, էկոլոգիական գործոններ, կենսածին 1., մարդածին:Գործոնների փոխազդեցությունները:

Էկոլոգիական գործոնը ցանկացած, այլևս չբաժանվող, բնակության միջավայրի պայման է:

Էկոլոգիական գործոնները՝ ջերմաստիճան, խոնավություն, քամի, մրցակիցներ և այլն, տարբերվում են զգալի փոփոխականությամբ ժամանակի և տարածության մեջ։ Այդ գործոններից յուրաքանչյուրի փոփոխականության աստիճանը կապվում է բնակության միջավայրի առանձնահատկություններից։ Համատեղ ապրող օրգանիզմների կյանքում միևնույն գործոնը տարբեր նշանակություն ունի։ Օրինակ, ընդերքի աղիության չափը առաջնային դեր է կատարում բույսերի միներալների սնման ժամանակ, բայց անտարբեր է շատ վերերկրյա կենդանիների համար։ Լույսի լուսարձակման ինտենսիվությունը և կազմը բացառապես կարևոր են ֆոտոտրոֆ բույսերի կյանքի համար, իսկ հետերոտրոֆ օրգանիզմների (սունկեր և ջրային կենդանիներ) կենսագործունեության վրա լույսը նկատելի ազդեցություն չի ունենում։

Տնային առաջադրանք .Ո՞րոնք են արդիական էկոլոգիական խնդիրները ըստ քեզ , բերել կենսածին և մարդածին գործոնների օրինակներ:Ի՞նչ է  ցույց  տալիս օպտիմումի օրենքը:

Ընդունված է տարբերել բիոտիկ, աբիոտիկ, անթրոպոգեն էկոլոգիական գործոններ։

Բիոտիկ գործոնները միջավայրի բոլոր զանազան գործոններն են, որոնք կապված են կենդանի օրգանիզմների գործունեության հետ։

Անթրոպոգեն գործոնները միջավայրի գործոններն են՝ պայմանավորված մարդու գործունեությամբ։ Դրանց են վերաբերում ֆիզիկական , քիմիական , կենսաբանական , սոցիալական  գործոնները։

Աբիոտիկ գործոններին  են վերաբերում կլիմայական (ջերմաստիճանը, խոնավությունը, ճնշումը), էդաֆոգեն (մեխանիկական կազմը, խտությունը, ընդերքի օդաթափանցելիությունը);օրոգրաֆիկ (ռելիեֆ, բարձրություն ծովի մակարդակից);քիմիական (օդի գազային կազմը, ջրի աղային կազմը, թթվայնությունը); ֆիզիկական (աղմուկ, մագնիսական դաշտ, ջերմահաղորդականություն, ռադիոակտիվություն, տիեզերական ճառագայթում) գործոնները։

 

Նախագիծ՝ աշխատում ենք տանը հեռավար

Մասնակիցներ՝ կրթահամալիրի միջին և ավագ դպրոցի սովորողներ

Կատարման ժամանակահատվածը՝ մարտի 16-ից ապրիլի 14- ը
Առաջադրանքներ՝
1.  Սովորողը ուսումնասիրում է  իր ընտրած մարզաձևի պատմությունը, պատասխանում է հարցերին
ա. Մարզաձևի ծագումը, ստեղծման տարին, ում կողմից, որտեղ
Առաջին հրաձգության ակումբները ձևավորվել են գերմանախոս ժողովուրդների կողմից 13-րդ և 14-րդ դարերում:
բ.  Մարզաձևը երբ է մուտք գործել Հայաստան
 Հոկտեմբերի 27
գ. Հայաստանը այդ մարզաձևով երբ է մասնակցել Օլիմպիադայի և ինչ արդյունքներ է գրանցել,
Հայաստանը առաջին անգամ մասնակցեց օլիմպիական խաղերին որպես անկախ ազգ 1994 թվականից և այդ օրվանից ի վեր մարզիկներին ուղարկել է մրցելու յուրաքանչյուր ամառային օլիմպիական խաղերում և ձմեռային օլիմպիական խաղերում:
դ. Ներկայումս մարզաձևը ինչ աստիճանի է զարգացած Հայաստանում
Մարզաձևը, բավարար զարգացաց չէ Հայաստանում: Բայց ես գտնում եմ, որ սա այն ոլորտն է որը պետք է զարգացած լինի :
2. Սովորողը նկարում է փոքրիկ տեսանյութ և հղումը ուղարկում մարզչին
ա. Ինչպիսի՞ մարզական գույք ունեք ձեր տանը և ինչպես էք այն կիրառում
3. Սովորողը հարցազրույց է վերցնում ընտանիքի անդամներից, կամ հարազատներից  ով մարզվել է որևէ մարզաձևով և ներկայացնում:
Հորեղբայրս զբաղվել է հրաձուքությամբ, ցավոք նա չի շարունակել այդ մարզաձևը:
4.Սովորողը թարգմանում է որևէ մարզական նորություն, մարզական հոդված,  կամ նյութ իր սիրած մարզաձևից և հղումը ուղարկում մարզչին, նշելով թարգմանած նյութի աղբյուրը:

Կրակոցներ սպորտի պատմություն
Աղեղն ու սլաքը և նիզակը ներառող պաշտոնական թիրախները առաջին հերթին օգտագործվել են որպես ռազմական պատրաստության գործողություններ, բայց Հոմերոսի «Իլիադ» -ը ցույց է տալիս, որ հույները նաև նետաձգության մրցույթներ են անցկացրել ՝ աստվածների պատվին աղավնիներ բարձրացնելու համար բարձրահասակ բևեռների վերևում: Նմանատիպ գործողություններ էին ծավալում հնդկացիները, պարսիկները, սլավները, կելտերը և գերմանացիները:
Մինչև տասներորդ դարը, նշանադրությունը վերածվեց սոցիալական և հանգստի սպորտի: Հանդիսանալով որպես մեծ հրաձիգների սերունդ, շվեյցարացի հերոս Ուիլյամ Թիլը պատիվ ստացավ 14-րդ դարում որդու գլխին խնձոր հաջողությամբ կրակելուց հետո: Ավստրիացի բռնատիրական կարգադրիչը ստիպեց Թեյլին լեգենդար սխրանք կատարելու համար օգտագործել խաչադեղ:

Առաջին հրաձգության ակումբները
Առաջին հրաձգության ակումբները ձևավորվել են գերմանախոս ժողովուրդների կողմից 13-րդ և 14-րդ դարերում: Անդամակցությունը սահմանափակվում էր միայն տղամարդիկ: Սկզբում աղեղներն ու անիվների կողպեք մշուշները գնդակոծվել էին կանգնած դիրքից, բայց մինչև 16-րդ դարը հանրային խաղերում օգտագործվում էին հրացանով հրազենային զենքեր: Վաղ ակումբային մրցումները տոնական մեկ-խաղային հանդիպումներ էին, որոնք նկարահանվել էին բարդորեն նկարված փայտե թիրախների վրա: Մեկ կամ մի քանի ակումբների համար հանդիպումներն ու նկարահանումների փառատոնները պարբերաբար անցկացվում էին Ամանորի օրը, կրոնական տոները և այլ հատուկ առիթներ: Հաճախ պարգևատրվում էին ոսկու և փողի մրցանակներ:
Նկարահանում ավանդույթները Ամերիկայում
Փենսիլվանիայում գերմանացի և շվեյցարական ինքնաթիռներ ստեղծող հրթիռակոծիչները սկսեցին արտադրել հրմշտոցային հրացաններ, որոնք հարմար էին ամերիկյան սահմանի վրա օգտագործելու համար 1710-ի շուրջը: Քանի որ հնդկացիների պաշտպանությունից պաշտպանվելը և սննդի որսը հույժ կարևոր խնդիր էին, սահմանապահները շուտով սկսեցին «կրակել նշանի վրա» ՝ իրենց հմտությունները սաստկացնելու համար: Նշանը սովորաբար փայտի սալիկի վրա նշված ծառի կամ «x» կետ էր:
Այս երկրում մրցակցության առաջին ձևերն էին «հրացանի ֆրոլիկները» կամ «հնդկահավի կադրերը», որոնց մրցանակները տավարի միս էին, հնդկահավ կամ այլ պարենային ապրանքներ: Համապատասխան հանդիպումները սովորաբար մեկ կրակոցի գործեր էին, որոնք կրակում էին 250-330 ոտնաչափ հեռավորության վրա `կամ կանգնած կամ հանգստի կրակոցների դիրքերից: 1790-1800 թվականների ընթացքում մշակվել են առաջին խաղի հրացանները, որոնք ընդգրկում են 38-ից 40 դյույմանոց բարել, կրկնակի տեղադրիչ ձգաներ և թիրախային տեսարժան վայրեր, որոնք նման էին եվրոպական նպատակային սպառազինություններին:

Թիրախային ատրճանակի ճշգրտությունը բարելավվեց այն ժամանակ, երբ 1825 թ.-ին հրաձգային արտադրողները սկսեցին օգտագործել նոր հարվածային կափարիչներ: Դրանից հետո կարճ ժամանակ անց սկսվեց պաշտոնական խաղերի նկարահանումները, և երկրի բոլոր շրջաններում մրցումներին լավ մասնակցեցին հրաձիգներն ու հանդիսատեսը: Նյու Յորքի Գլենդեյլ Պարկում հանդիպումը 1880-ականներին միայնակ մեկ օրվա ընթացքում գրավեց ավելի քան 600 հրաձիգ և 30,000 հանդիսատես: 1898 թվականին նույն վայրում նկարահանման փառատոնը 25 000 դոլար կանխիկ մրցանակ էր առաջարկում:

Թակարդի նկարահանումները կենդանի աղավնիների հետ սկսվեցին ԱՄՆ-ում ՝ 1825-ին, առաջին գրանցված խաղը վեց տարի անց incինցինատիում էր, Օհայո: Ամերիկացիները առաջնորդում էին թակարդի մրցակցության արհեստական ​​թիրախներ մշակելու ճանապարհը. Նախ փետուրներ պարունակող ապակե գնդակներ, ապա կավե թիրախներ: 19-րդ դարի խոշորագույն թակարդների թվում էին Ադամ Բոգարդուսը, Իրա Պեյնը և «Էնի» Օքլին: Մեկօրյա ցուցահանդեսում Բոգարդուսը մեկ անգամ ջարդելուց առաջ կոտրել է 5,681 ապակե գնդակ, մինչդեռ Օքլին մեկ անգամ նկարել է 15.7 ծառի թակարդներից արձակված 4,772 5,5 ապակյա գնդակի:

Առաջին գրանցված ատրճանակի հանդիպումը 1860-ին տեղի ունեցած մենամարտն էր երկու տղամարդկանց միջև, որոնք 100 ոտքից կրակում էին ինն դյույմ չինական ափսեներ: Հաղթողը խախտեց 11-ը 15-ը: 1865-ին W.F. «Բուֆալո Բիլ» Կոդին սկսեց ատրճանակների ցուցահանդեսներ նկարահանել, ինչը շատ բան բերեց մարզաձևը խթանելու համար:

Skeetshooting- ը սկիզբ է առել 1910-1915թթ. ՝ որպես լեռնաշխարհի խաղի կրակոցները մոդելավորելու փորձ: Սկզբում մրցակիցները կրակում էին «շուրջօրյա», օգտագործելով հրաձգության կայանների ամբողջական շրջանակը: Այս ձևաչափը հետագայում ձևափոխվեց ներկայիս կիսաշրջանով ՝ դաշտի երկու կողմում բարձր և ցածր տներից նետված թիրախներով:

Համաշխարհային մրցույթի սկիզբը
Հրաձգության առաջին Աշխարհի առաջնությունը կրակ բացվեց 1897-ին, երբ Ֆրանսիայի հրաձգության ակումբ Լիոնը կազմակերպեց հրացանի միջազգային 300 մետր հանդիպումը ՝ նշելու իր 25-ամյակը: Կանանց միջոցառումներն առաջին անգամ ստեղծվել են 1958 թվականի առաջնություններում, և այսօր բոլոր առարկաներից տղամարդկանց և կանանց համար աշխարհի առաջնությունը դուրս է գալիս չորս տարին մեկ: Միլանի 1994 թվականի առաջնություններում վիճարկվելու են 102 անհատական ​​և թիմային ատրճանակ, հրացան, թիրախային թիրախ և հրացան:
Ազգային ֆեդերացիաների և UIT- ի առաջացումը Որպես կրակահերթ ավանդույթներ զարգացել են Վ.Ս.-ում: և արտերկրում, բազմաթիվ ազգային ֆեդերացիաներ ստեղծվել են 19-րդ դարի կեսերից մինչև վերջ: Ամերիկայի հրաձգային ազգային ասոցիացիան (NRA) հիմնադրվել է 1871 թ.-ին ՝ գնդապետ Ուիլյամ եկեղեցու և Նյու Յորքի ազգային գվարդիայի կապիտան Georgeորջ Ուինգատի կողմից: 1900-ին հիմնադրված ԱՄՆ հեղափոխական ասոցիացիան, ըստ էության, ընտրեց, մարզեց և ֆինանսավորեց օլիմպիական ատրճանակների խմբերը 1936 թվականի խաղերի միջոցով: Այնուհետև ԱԱԾ-ն ստանձնեց ղեկավարության և զարգացման պարտականությունները ատրճանակի, հրացանի և 1960-ից սկսած ՝ ԱՄՆ-ում հրացանի կրակոցների համար:

1907-ին ութ պետություններ ստեղծեցին Կրակոցների միջազգային միություն (UIT), որն այսօր ճանաչվեց որպես կրակոցների համաշխարհային կառավարման մարմին: ԱՄՆ-ն UIT- ին անդամակցեց 1908-ին: Կազմակերպությունն այժմ գտնվում է Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում և ունի 148 մ:

5Նախագիծ՝ աշխատում ենք տանը հեռավար Սովորողը ներկայացնում է Ֆիզիկական դաստիարակությունը մարդու կյանքում ինչ դեր է խաղում։

Հրաձքության ուսուսչուհիս խորհուրդ է տվել, պարապեմ տանը կատարելով՝ հետևալ առաջադրանքները ժիմ 20 հատ,կքանիստ 25հատ, ձեռքի առաջադրանքներ 26րոպե 5րոպե հանգստով:

Create your website with WordPress.com
Get started