Հեռավար առցանց ուսուցում էկոլոգիայից 16-20։

Հայաստանում արտադրվող հայկական գինիների ուսումնասիրություն: Դասակարգում ըստ որակի, ըստ գների: Ուսումնասիրել նախագիծը և սկսել աշխատել Ընթացք ենթավերնագրի 1 կետի վրա:

Էկոլոգիա։

Կենսոլորտ: Գործնական աշխատանք հոդվածների ընթերցման և ֆիլմերի դիտման միջոցով:
Սիրելի սովորողներ ջան, դիտեք ֆիլմերը: Բլոգում ներկայացրեք ձեր կարծիքը ֆիլմի մասին: Կորոնավիրուսի առաջացման և տարածման վերաբերյալ ձեր կարծիքը ֆիլմերի թեմայի հետ կապված պարտադիր և ոչ բավարար պայման է:

Ծանոթանալով երկրագնդի տարբեր ոլորտներին՝ կարող ենք նշել, որ դրանցից ամենամեծը և ամենատարածվածը, որր բնակեցված է տարբեր կենդանի օրգանիզմներով, կենսոլորտն է:

Կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչներից են բույսերը և կենդանիները: Դրանք իրենց չափերով տարբեր են, ունեն տարբեր կառուցվածք, կենսագործունեության առանձնահատկություններ և հետաքրքիր հարմարանք­ներ, որոնք հնարավոր են դարձնում կյանքը երկրագնդի տարբեր ոլորտնե­րում: Կաղինը և բարդին, ծիրանենին և խնձորենին, խատուտիկը և ցորենը բույսեր են: Իսկ ճանճը և բզեզը, գորտը ե մողեսը, հավը և շունը կենդանի­ներ են: Սակայն, բույսերից և կենդանիներից բացի՝ կան նաև այլ կենդա­նի օրգանիզմներ: Մի մասը շատ փոքր է՝ անզեն աչքով անտեսանելի: Դրանք մանրէներն են՝ հիմնականում բակտերիաները: Մյուս մասր սնկերն են: Մանրէները և սնկերը ևս կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչներ են: Նշված չորս խոշոր խմբերի կենդանի օրգանիզմները կազմում են թագավորություններ:

Մարդը դասվում է կենդանիների թագավորությանը։ Սակայն մարդն առանձնահատուկ է, քանի որ նա ակտիվորեն ներգործում է բնության վրա, փոփոխում վերջինս: Բայց բնության նման փոփոխությունները ոչ միշտ են դրական: Հաճախ ստիպված ենք լինում հաղթահարել մարդու տնտեսական գործունեության բացասական հետեանքները: Պետք է իրա­կանացնել միջոցառումներ, որոնք ամեն գնով կպահպանեն բնությունը;::

Հարցեր և առաջադրանքներ

Ի՞նչ է կենսոլորտը, ի՞նչ ոլորտներ է ընդգրկում:

կենսոլորտն ընդգրկում է ողջ ջրոլորտը, քարոլորտի վերին և մթնոլորտի ստորին շերտերը:

Որո՞նք են կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչները:

բույսերը և կենդանիները: Մանրէները և սնկերը ևս կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչներ են:

Թվարկեք կենդանի օրգանիզմների թագավորությունները: Ո՞ր թա­գավորությունում է դասվում մարդը:

բույսերը, կենդանիները, մանրէները և սնկերը։ Մարդը դասվում է կենդանիների թագավորությանը։

 

Կենսոլորտում ի՞նչ գործառույթներ են իրականացնում կենդանի օրգանիզմները:

Կենսոլորտը մի ամբողջություն է, կատարում են կարևոր գործառույթներ: Դրանցից է, օրինակ, Երկրագնդում տարբեր նյութերի հոսքը, որն իրակա­նանում է կենդանի օրգանիզմների միջոցով:

Ուշադիր դիտարկեք տեղանքը, շրջակա միջավայրը: Ի՞նչ գիտեք այդ միջավայրի պայմանների մասին: Թվարկեք և նկարագրեք շրջապատի կենդանի օրգանիզմները, բույսերը և կենդանիները: Ի՞նչ գիտեք այդ օրգանիզմների մասին:

Միջավայրը կեղտոտ է և կարիք ունի մաքրվելու։ Կան շատ սոված կենդանիներ և կեղտոտ։

Բնապահպանական ի՞նչ խնդիրներ գիտեք:

Սևանա լճի խնդրի մասին։ Մարդիկ այն աղտոտում են չհասկանալով, որ այն մեր բնութան հրաշքն է:

Հարցաշար <<Կյանքի առաջացման վարկածները>> ֆիլմի վերաբերյալ

Բերեք Երկրագնդի առաջացման մոտավոր ժամկետը:
5միլիոն տարի առաջ։


Ինչ տեսք ուներ նորաստեղծ Երկրագունդ մոլորակը
Հրե, շիկացած մարմին էր, որից դուրս էր գալիս ծուղը:

Ինչ եղանակային պայմաններ էին տիրում մոլորակի վրա այդ ժամանակ:
կայծակներ, սելաֆներ։

Որոնք են պրոկարիոտները, որ օրգանիզմների նախնիներն են դրանք
Պրոկարիոտները առաջին կենդանի օգանիզմներ են միաբջիջ մարմիններ որոնք չունեն նաև միջուկ:

Հնարավոր է արդյոք ստանալ պրոկարիոտներ լաբորատոր պայմաններում:

Անհնար է

Որն է պանսպերմիայի տեսությունը, ինչ է այն պնդում:

Կյանքի համար ինքնահարմար տեսությունն է ըստ դրա երկրի կյանքը ներթափանցել է տիեզերքից:

Արդյոք այդ տեսությունը ապացուցված է:

Ոչ ապացուցված չէ:

Ինչ է կենսոլորտը։

Կենսոլորտը, որը հանդիսանում է բոլոր կենսական գործողությունների եւ արտադրվող արտադրանքների տարածաշրջանը, կարեւոր դեր ունի էկոհամակարգերի պաշտպանության գործում: Կենսոլորտի բոլոր փոփոխությունները հանգեցնում են կլիմայի փոփոխության:

Պահպանելով միլիոնավոր տարիների ընթացքում տեղի ունեցած բույսերի եւ կենդանիների մնացորդները, բնական գազը, նավթը, կոշտ ածուխը եւ այլն: մասնակցում է բնական ռեսուրսների ձեւավորմանը: Նա մասնակցել է ջրային ռեսուրսների պահեստավորմանը: Протоплазманын կարեւոր մասն է ջուրը: Դա կենդանական եւ կենդանական սննդանյութերի վճարունակ է: Ջուրը այս գոլորշինն է, մյուս կողմից, ապահովում է, որ մոլորակի վրա մնում է արեւային էներգիայի պատճառած ջերմությունը: Մթնոլորտում թթվածին եւ ածխաթթու թթուները կարեւոր գործոններ են, որոնք ապահովում են կենսունակություն: Այս բոլոր հատկությունները ցույց են տալիս կենսոլորտի կարեւորությունը:

Այսօր կենսոլորտը պաշտպանված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի (ՄԱԿ-ի Կրթական, գիտական ​​եւ մշակութային կազմակերպություն) կողմից `բնության պահպանության համընդհանուր դերակատար: Մարզեր, որոնցում ստեղծվում են մարդկային եւ բնության կայուն հարաբերություններ (սոցիալական, մշակութային, էկոլոգիական, տնտեսական), այդ թվում `երկրային / ափամերձ էկոհամակարգերը պաշտպանված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ՄԱԲ (Մարդկային եւ կենսոլորտ) ծրագրի շրջանակներում: Կենսոլորտային պաշարներ. Սրանք այն տարածքներն են, որոնք կենսաբազմազանության պահպանման հարցում կարեւոր նշանակություն ունեն եւ ունեն կառավարման մեխանիզմ, որը կարող է իրականացնել զարգացման գործողություններ, եւ բավականաչափ խոշոր են, որոնք կբավարարեն իրավական պահպանվող տարածքները, բուֆերները եւ անցումային գոտիները: 120- ը աշխարհում ունի 669- ի կենսոլորտային ընդհանուր պաշարներ: Մեր երկիրն ունի կենսոլորտային արգելոց: 2005- ում Artvin- ի Բորչա թաղամասում գտնվող Camili (Macahel) ավազանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ճանաչվեց կենսոլորտային արգելոց:

 

Ինչ է մահը։ Արդյոք մահը անհրաեշտ երևույթ է և ինչպես եք այն դիտում աշխարհում կատարվող վերջին իրադարձությունների հետ կապված: Արդյոք Կորոնավիրուսի տարածումը աշխարհով մեկ պատահականություն է, թե գործում են որևիցե բնական մեխանիզմներ, Երկրագնդի բնակչության քանակը փոփոխելու ուղղությամբ:

Մահը, հատկապես մարդկանց մահը, սովորաբար համարվում է տխուր կամ տհաճ դեպք՝ մեռած մարդու հետ կապվածության և նրա հետ սոցիալական, ընտանեկան կապերի խզման պատճառով։ Մահվան հանդեպ վերաբերմունքը ներառում է նաև մահից վախը, նեկրոֆիլիան, տագնապը, վիշտը, սուգը, զգայական ցավը, դեպրեսիան, կարեկցանքը, ցավակցումը, մենությունը և մելամաղձությունը։ Մահվան էությունը հազարամյակներ շարունակ եղել է կրոնների ուշադրության կենտրոնում և փիլիսոփայական պրպտումների առարկա, իսկ հետմահու կյանքի գոյության, դատաստանի և նախկին մեղքերի համար պատժի զանազան վարկածները կրոնական հավատալիքների հիմնասյունն են։Նոր կորոնավիրուսը ախտահարել է ավելի քան 180 հազար մարդկանց, մահացել է ավելի քան 7 հազար 160 մարդ։ Արդեն կորոնավիրուսը հայաստանում է վարակված է 1 մարդ,

Թողնել մեկնաբանություն

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s