Ազատ թեմա կայքերի մասին☺

Ես օգտվում եմ կայքից որի անունը` instagram է։ Նա ունի տարբեր ֆունկցիաներ, որը բոլորովին մենք չենք բացահայտել։

Դե գիտեք` կայքերը հիմնականում ստեղծվում են մարդկանց հետ շփվելու համար։Ես չունեմ շատ ընկերներ որոնց ճանչում եմ ինստագրամով, իմ կարծիքով պետք է ընկերությունը իրական կյանքում լինի…
Խոսենք ինստագրամի մասին թե ինչ ֆունկցիաներ ունի ` 1.կարող ես սթորի տեղադրել , որի մեջ գրելով ինչ որ մի բան կարող ես գույները փոխել 2. սթորի բաժնում` կարող եք երկու նկար կցել իրար և հրապարակել 3.կարող ես նշել մարդկանց` որոնք քո մոտ ընկերներն են, և տեղադրել սթորին որ միայն նրանք տեսնեն։ Այսպիսի շատ բաներ կան, որոնք կարողեմ թվարկել բայց երևի հերիք է…☺

Անգլերեն

Exercises

 1. Complete the sentences using can, could, be able to

1.John has traveled a lot. He can speak four languages.

2.I haven’t been able to sleep very well lately.

3. She could drive, but she hasn’t got a car.

4. I can’t see you on Friday, but I can meet you on Saturday.

5. You look tired. – Yes, I couldn’t sleep last night.

6.I was feeling sick yesterday. I couldn’t eat anything.

7.They didn’t want to come with us, but we could persuade them.

 

2. Use may or might

1.I was surprised, that Sarah wasn’t at the meeting.- She may not have known  about it.

2. He may be in the office.

3. Ask Ann, she might know.

4.I haven’t decided where I am going for holidays. I may go to England.

5.Take the umbrella. It might rain later.

 

3.Use must, mustn’t , have to , don’t/doesn’t have to

 1. I promised I would be on time. I mustn’t be late.
 2. I’m not working tomorrow, so I don’t have to get up early.
 3. What do I have to do to get a driving license?
 4. I haven’t phoned Ann for ages, I must phone her tonight.
 5. I don’t want anyone to know. You mustn’t tell anyone.
 6. He doesn’t have to  wear a suit to work, but he usually does.
 7. We haven’t got much time. We have to hurry.

Հայոց պատմություն ամփոփում

<<Նոր տետրակ>>

Փորձեն՛ք վերլուծել «Նոր տետրակ, որ կոչի յորդորակ» և «Որոգայթ փառաց» աշխատությունները: Վեր հանե՛ք, գաղափարները

Մովսես Բաղրամյանի «Նոր տետրակ որ կոչի յորդորակ» գիրքը հայ իրականության մեջ առաջին հրապարակախոսական տպագիր աշխատությունն է: Գրքում ներկայացվում են հայ ժողովրդի հերոսական անցյալը, նրա աշխարհագրական լայնարձակ սահմանները և դրան հակադրվում է առկա վիճակը, երբ երկիրը շահագործվում է օտարների կողմից: Գիրքը կոչ է անում հայ երիտասարդներին դուրս գալ օտար բռնակալների դեմ և զենքի ուժով հասնել ազատության. «Խիզախությամբ եղեք, եղեք նմանվողներ մեր նախահոր՝ քաջ Արամի որդիներին, որ միգուցե թե այդպիսով կարողանանք վերագտնել մեր հայրենիքն Արարատյան»: «Նոր տետրակի» մեջ քննադատվում է միապետական կարգը՝ այն համարելով հայոց պետականության անկման պատճառներից մեկը: Մեկ մարդը ի վիճակի չէ անսխալ կառավարել, իսկ թագավորի սխալը դժբախտություն է երկրի համար: Ուստի առաջարկվում է ստեղծել սահմանադրություն և երկիրը կառավարել ժողովրդի ընտրովի ներկայացուցիչների միջոցով:

Շահամիր Շահամիրյանի «Որոգայթ փառաց» գիրքը ապագա հայկական պետության կառավարման համար նախատեսված օրենքների ժողովածու էր, որը պետք է կիրառվեր երկիրը օտար լծից ազատագրելուց հետո: Ըստ «Որոգայթ փառացի» պետության բարձրագույն օրեսնդիր մարմինը պետք է լիներ «Հայոց Տունը», կազմված ժողովրդի կողմից ընտրված պատգամավորներից։ «Հայոց Տունը» պետք է ստեղծեր գործադիր իշխանություն (կառավարություն)։ Այդ նպատակով փոխանորդներից պետք է ընտրվեին 13 հոգի, որոնցից մեկը վիճակահանությամբ կարող էր դառնալ նախարար, իսկ մյուսները՝ նախարարի խորհրդակիցներ։ Նախարարը լինելու էր օրենքների առաջին կատարողը և զորքերի գլխավոր հրամանատարը։ Հայաստանի բոլոր բնակավայրերը պետք է ունենային դպրոցներ:

Հասարակագիտության ամփոփում

 

Ամփոփման մեջ` ցանկանում եմ խոսել քնդատության մասին, որը բոլոր երկրներում կա առավել ևս Հայաստանում։ Մարդիկ կարծում են որ եթե մարդը տարբերվում է իր հագածով կամ մտածելակերպով ապա նա վատ մարդ է:

qnnadatutyun-hogeban-tert
Բայց ոչ մարդիկ, ամեն մեկս ուրիշին եկեք մեր արշինով չչափենք։
Եթե մենք դրսում տեսնում ենք մի աղջնակ որը օրինակի համար`  կարճ հագնված, տատուներով,շպարով շտապում ենք ասել, որ նա վատ աղջիկ է: Բայց չէ որ դու նրա ներքինը չգիտես, ու չես կարող իրեն միայն իր հագնվելու պատճառով վատաբանել :

qnnadatumen-hogeban-tert
Միգուցե դու ավելի վատնես քան նա։ Նա չի փորձում քեզ քննադատել, նա ապրում է իր կյանքով իսկ դու ուրիշի…
Ցանկանում եմ ասել, որ մարդիկ սովորեք ապրել ձեր կյանքով`  այլ ոչ թե քննադատել ուրիշի արարքները ,հիշեք եթե դուք լավնեք ապա լավից լավնել կա…😇😍

Ռուսաց 11-22

 • Дополнительное задание

 • Использование предлогов:

1. У? Около? Вокруг? После? С? С … до? От … до? Вместо? Для? Из? Из-за? Без?
1. У Александра (Александр) есть друг.
2. Магазин находится около аптеки (аптека).
3. Вокруг дома (дом) нет цветов (цветы).
4. После лекции (лекция) мы идём домой.
5. С утра (утро) до вечера (вечер) шёл сильный дождь.
6. После экскурсии (экскурсия) я поеду на концерт.
7. Я купила книгу без подруги (подруга).
8. Откуда вы идёте? Я иду с церкови (церковь), она около работы (работа).
9. Из-за тебя (ты) я опоздал на автобус.
10. Без денет (деньги) невозможно жить.
11. От Таллинна (Таллинн) до Тарту (Тарту) 2 часа езды на поезде.

2. Без? Около? Вокруг? Из? До? От? С? Из-за? У? Для? Вместо?
1. Я перевожу текст без словаря (словарь).
2. Чай без сахара (сахар) невкусный.
3. Машина остановилась около дома (дом).
4. Дети бегали вокруг стола (стол).
5. Эти спортсмены приехали из России, Германии, Финляндии, Украны, Кореи и Беларусии (Россия, Германия, Финляндия, Украина, Корея, Беларусь).
6. Люди выходят с театра (театр).
7. С Москвы (Москва) до Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) 649 километров (километр).
8. С утра (утро) до вечера (вечер) мы работали в библиотеке.
9. Из-за болезни (болезнь) профессора лекции не было.
10. Отпуск нужен для успешной работы (успешная работа).
11. У этой женщини (эта женщина) красивый голос.
12. Вместо лекции (лекция) будет экскурсия по музею.
13. Стол стоит у окна (окно).

Домашняя работа

 • Напишите сочинение, выбрав одну из, по-вашему, важнейших глобальных проблем современного мира.

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Система образования — это прежде всего, ей нужно все.

Կրթական համակարգը առաջին եւ գլխավորն է, այն ամեն ինչ պետք է: Լավ կրթական համակարգ ունենալու դեպքում ազգը կարող է գոյատեւել եւ իդեալական պետական համակարգ ստեղծել:Իրականությունը ցույց է տալիս, որ հզոր եւ ուժեղ են այն ազգերը, որոնք ունեն զարգացած կրթական համակարգ:

1. У? Около? Вокруг? После? С? С … до? От … до? Вместо? Для? Из? Из-за? Без?
1. У Александра (Александр) есть друг.
2. Магазин находится около аптеки (аптека).
3. Вокруг дома (дом) нет цветов (цветы).
4. После лекции (лекция) мы идём домой.
5. С утра (утро) до вечера (вечер) шёл сильный дождь.
6. После экскурсии (экскурсия) я поеду на концерт.
7. Я купила книгу без подруги (подруга).
8. Откуда вы идёте? Я иду с церкови (церковь), она около работы (работа).
9. Из-за тебя (ты) я опоздал на автобус.
10. Без денет (деньги) невозможно жить.
11. От Таллинна (Таллинн) до Тарту (Тарту) 2 часа езды на поезде.

2. Без? Около? Вокруг? Из? До? От? С? Из-за? У? Для? Вместо?
1. Я перевожу текст без словаря (словарь).
2. Чай без сахара (сахар) невкусный.
3. Машина остановилась около дома (дом).
4. Дети бегали вокруг стола (стол).
5. Эти спортсмены приехали из России, Германии, Финляндии, Украны, Кореи и Беларусии (Россия, Германия, Финляндия, Украина, Корея, Беларусь).
6. Люди выходят с театра (театр).
7. С Москвы (Москва) до Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) 649 километров (километр).
8. С утра (утро) до вечера (вечер) мы работали в библиотеке.
9. Из-за болезни (болезнь) профессора лекции не было.
10. Отпуск нужен для успешной работы (успешная работа).
11. У этой женщини (эта женщина) красивый голос.
12. Вместо лекции (лекция) будет экскурсия по музею.
13. Стол стоит у окна (окно).

11-15 իսպաներեն

Ամփոփում ենք “Իմ քաղաքը” թեման։ Այս շաբաթվա ընթացքում գրեք փոքրիկ տեքստ ձեր հարազատ քաղաքի կամ սիրելի քաղաքի մասին՝ օգտվելով այս բառապաշարից: Տեքստի հիման վրա գեղեցիկ պրեզենտացիա պատրաստեք և ներկայացրեք այն տեսադասի ժամանակ

Նոր բառապաշար՝

Ուղղություն ցույց տվող բառեր

 • a la derecha de – աջ կողմում
 • a la izquierda de – ձախ կողմում
 • lejos de – հեռու
 • cerca de – մոտ
 • al lado de – կողքը
 • al final de la calle – փողոցի վերջում
 • está a unos 20 metros – 20 մետր այն կողմ է
 • a pie – ոտքով
 • en coche – մեքենայով

Ejercicio․ Նայելով նկարին լրացրեք վարժությունը։ 8-րդ վարժությունում պիտի հարց մտածեք պատասխանին համապատասխան։

El banco está en la calle Princesa.

La biblioteca está al lado de un parque.

La estación de metro está a la izquierda del restaurante.

El bar está a la derecha del restaurante.

El gimnasio está cerca del hospital.

La escuela está lejs del gimnasio.

 1. ¿Hay una cafeteríca cerca?

Cerca no. Hay uno, pero está un poco lejos.

2. ¿Está el teatro aqui?

Si, al final, en la esquina.

3. ¿Está el hospital lejos de?

No, no mucho. A unos diez minutos a pie.

4. ¿Lo siento, voy a la estacion, verdos?

Si, sigues todo recto por esta calle y está al final.

5. ¿Hay una libería aqui?

No, no hay ninguna.

6. ¿Cuánto tiempo nos lleva llegar a la universidad?

Un poco, a unos quince minutos en coche.

7. ¿Hay una farmacia cerca?

Si, hay una al final de esta calle.