Լայն- Նեղ

Երբ երեխան առաջին անգամ վերցնում է գիրքը, նրան գրավում է գրքի արտաքին տեսքը, գունագեղությունը, իսկ հետո գրքում նկարված գունավոր պատկերները: Մենք կարող ենք ստեղծել մի խաղ, որտեղ երեխան և կուսումնասիրի իր նախընտրած գրքերը և կտարբերի լայնն ու նեղը, հաստն ու բարակը: Երեխային թույլ տվեք, որպեսզի ինքն ընտրի այն գիրքը, որը հետաքրքիր է իրեն այնուհետև վերցրեք մեկ այլ գիրք և դրեք իր ընտրած գրքի կողքին: Բացատրեք երեխային թե ինչպիսինն է հաստը և բարակը, լայնը և նեղը: Այնուհետև հարցրեք երեխային թե գրքերից, որը ինչպիսինն է:

Բարձր ցածր

 «ՄԵԾ         ՓՈՔՐ»  ԴԻԴԱԿՏԻԿ   ԽԱՂ

Այս   խաղում    տարբեր   մեծությունների   առարկաներ  կամ  բնական  նյութեր  են  օգտագործում՝  քարեր,տերեւներ,   ծաղիկներ,   երկրաչափական   մարմիններ   եւ   այլն:  Դաստիարակը   յուրաքանչյուր   երեխայի   բաժանում   է մեկական   առարկա.   Օրինակ՝   տերեւ   եւ   առաջարկում  է   գտնել   տվյալ    տերեւից    ավելի   մեծ  կամ   փոքր   տերեւ:Երեխաները   գտնում   են   եւ  դասավորում   են  աստիճանաբար   նվազող   չափի  խմբերով:   Դաստիարակը  օգնում   է   երեխաներին   համեմատել  ու   արտահայտել  բառերով՝«ամենամեծ   տերեւ,  քիչ   փոքր  տերեւ   եւ   փոքր  տերեւ»: Կամ  դասավորել   աճման   կարգով  եւ   արտասանել՝  «փոքր   տերեւ,   ավելի  մեծ   տերեւ,   ամենամեծ  տերեւ»:  Խաղի  միջոցով   զարգանում  է  ոչ  միայն   երեխայի   հիշողությունը , ճանաչողականությունը,   այլ  նաեւ   զարգացնում  է  կապակցված  խոսքը,  հարստացնում   բարապաշատը:Խաղի  միջոցով  երեխան  սովորում  է  համեմատել,տարբերել  ու   նմանեցնել:   Երեխան  պետք  է   արագ   մտածի:  Խաղի   միջոցով   ընդլայնվում   են   երեխայի  պատկերացումները  շրջապատի,   տարածության,   կյանքի  եւ  բնությանմասին:    Երեխաները  սիրով  էն  խաղում  այս  խաղը:    3.     «ԳՏԻՐ    ՆՄԱՆԸ»  դիդակտիկ  խաղ: Դաստիարակը  յուրաքանչյուր  սեղանին  դասավորում  է      5-6    նկար:     Իր   սեղանին   դնում   է   ամբողջ  կոմպլեկտը,    հարցնում  է,   թե   ինչ  է   նկարված     դրանց    վրա,    առաջարկում   է   դիտել   նկարները,   որոնք   դրված  են    երեխաների    առջեւ   եւ   գտնել   նմանը:    Երեխաները   ուշադիր  դիտելուց   հետո   գտնում  են   զույգը:   Դաստիարակը  գովաբանում  է   նրանց:   Այս  խաղում  երեխաները  սովորում  են   ընտրել  ըստ  գույնի, ձեվի,  համեմատել   ու   գտնել  մնանը:  Խաղը  զարգացնում  է   երեխաների   ուշադրությունը,   մտապահելու   ունակությունը,   տեսողական  հիշողությունը: 

Երկար, կարճ

Լաբիրինթ` երկար ու կարճ

Աթոռները խմբավորեցինք   ըստ գույների, հետո հաշվեցինք կապույտ  և դեղին աթոռները: Պարզեցինք, որ դեղին աթոռները  մեկով ավելի է կապույտից:

Այնուհետև   գունավոր պարանները  անցկացրեցինք աթոռների միջով: 4 տարեկանները ուշադիր էին, կարողացան պարանները անցկացնել ըստ հեթականության,  2-3 տարեկանները պարանը խճճում էին:

Արդյունքում պարզեցին, թե որ գույնի պարաններն  են երկար և կաճ:

Հաստությամբ հավասար

Բացի նրանից, որ երեխան արդեն գիտի հաստ /բարակ հասկացողությունը, պետք է նաև իմանա, թե ինչ է հաստությամբ հավասարը ։ Երեխայի դիմաց դրեք մի քանի հավասար հաստության առարկա և մի քանի անհավասար առարկա։ Թույլ տվեք նրան տարբերակել հավասարներն ու անհավասարները։

Հաստ-բարակ (վերլուծություն)

«Գտիր գանձը» դիդակտիկ խաղ

ԱռաջադրանքներԲարելավել երեխաների երկրաչափական ձևերի, դրանց գույնի, չափի, հաստության գիտելիքները: Developարգացնել մտածողությունը:

Նյութ: Գյենեշ բլոկների հավաքածու:

Մենք երեխայի առջև պառկում ենք Դիենեսի 8 տրամաբանական բլոկ, և մինչ նա չի տեսնում, դրանցից մեկի տակ մենք թաքցնում ենք «գանձ» (մետաղադրամ, խճաքար, կտրված նկար և այլն): Երեխան ձեզ առաջատար հարցեր պետք է տա, և դուք կարող եք պատասխանել միայն «այո» կամ «ոչ». «Կապույտ բլոկի՞ տակ գանձ»: — «Ոչ», «Կարմիրի՞ տակ»: — «Ոչ»: Երեխան եզրակացնում է, որ գանձը գտնվում է դեղին բլոկի տակ և հետագայում հարցնում չափի, ձևի և հաստության մասին: Այնուհետեւ երեխան թաքցնում է «գանձը», իսկ ուսուցիչը առաջատար հարցեր է տալիս:

Այդ դեպքում երեխաներն իրենք կարող են խաղալ այս խաղը ՝ մրցելով գանձը գտնելու հարցում:

Մաթեմաթիկական պատկերացումների ձևավորում — հաշվետվություն

Սեպտեմբեր- Հավաքածուի հայեցակարգը հիմնական հասկացություններից մեկն է Մաթեմատիկա.

Հոկտեմբեր- Մեծ և փոքր

Լրացուցիչ աշխատանք- Հաշվում ենք ջրի քանակը որից հետո ներկայացնում ենք մեր օրը

Նախագծային աշխատանք մանկապարտեզում- Մաթեմաթիկական նախագիծ

Նոյեմբեր- Թարգմանություն- Игры с палочками Кюизенера

Երկար, կարճ

Բարձր ցածր

Դեկտեբեր-

Նախագծային աշխատանք — Տոնական տրամադրություն այստեղ ներկայացված է նաև կատարածս աշխատանքի տեսանյութը։

Հաստ-բարակ (վերլուծություն)

Հաստությամբ հավասար 

Լայն- Նեղ

«Գտիր   գույնով»  

Խաղի  նպատակն   է  զարգացնել   հիշողությունը,  տրամաբանությունը,   ուշադրութձունը,   զարգացնել   երեխայի   մոտ ճանաչողականությունը,  տարբէրել  եւ  ճանաչել   երկրաչափական  մարմինները,   գույները,   քանակը :  Խաղի   ընթացքը   այսպիսին  է՝  ղեկավարը  սեղանին  է   դնում   տարբեր  գույնի   շրջաններ, երեխաները  լավ  դիտում  են  գունավոր  շրջանները,  հետո  երբ   նրանք   փակում  են   աչքերը, դաստիարակը  շրջաններից  մեկը   պակասեցնում  է:   Երեխաները     պետք  է   գուշակեն,  թե  որ  գույնի   շրջանն   է   անհետացել:  Եվ   այսպես   մինչեւ  սեղանին   կմնա       1          շրջան:  Նաեւ   հաշվել,թե  քանի   շրջան  կար  եւ  քանիսը  մնաց: Այս   խաղը  անց  է   կացվում   նաեւ  այն   նպատակով,որ  բացի    3           հիմնական   գույներից՝   կապույտ,   կարմիր,    դեղին,   կան   նաեւ   դրանց   երանգները:   Գույները սովորելու  եւ   ամրապնդելու   համար   դաստիարակը  պետք  է   բարձրաձայն  անվանի   դրանք.   Օրինակ՝   կարմիր,   բաց   կարմիր,   ավելի  բաց   կարմիր   կամ     կապույտ,   բաց   կապույտ,  ավելի  բաց   կապույտ:

Կարտոֆիլով դաջվածք

Երեւակայական   պատկերներ   ստանալու   մի   քանի   պարզագույն   ձեւեր  կան,   դրանցից   մեկը   կարտոֆիլով   դաջվածք ն  է:     Կարտոֆիլը    կտրել   ուղղահայաց     կամ    հորիզոնական ,     վրան   տարբեր   կտրվածքներ  անել     եւ     ներկել    գուաշով:    Մեր   խմբում    այս    աշխատանքը     համատեղեցինք    տրամաբանական    մաթեմատիկայի  պարապմունքի    հետ,   կարտոֆիլի     վրա    փորեցինք   երկրաչափական   մարմինները՝    եռանկյուն ,    քառակուսի,   շրջան,   ներկեցինք    գուաշով     եւ    տպեցինք    սպիտակ    թղթի    վրա:   Խաղը     երեխաներին    շատ   ուրախացրեց    եւ    հետաքրքրեց:    Խաղի   միջոցով    երեխաները     եւս   մեկ     անգամ      ամրապնդեցին      երկրաչափական    պատկերները,   զարգացավ    տեաողական     հիշողությունը     եւ    ուշադրությունը:

Տոնական տրամադրություն

Անվանում՝ Նոր տարի
Ժամանակ՝ -Դեկտեմբեր ամիս մինչև 24
Մասնակիցներ ՝ քոլեջի 4-5 տարեկաններ։
Դաստիարակ՝ Նարինե Մակարյան. 

Դաստիարակի օգնական՝ Էլինա Հակոբյան.

Նպատակ՝ տեխնոլոգիական գործունեությունների միջոցով զարգացնել երեխաների մոտ մաթեմաթիկական գիտելիքները և կստեղծենք ավանդական հայկական ամանորյա տրամադրություն։

Խնդիր՝

1․ Զարգացնել երեխաների մոտ երեևակայական միտքը։

2․ Զարգացնել Մաթեմաթիկական գիտելիքները ։

3․ Պատրաստել գեղեցիկ և անկրկնելի իրեր։

Ընթացքը՝ Երեխանների հետ կպատրաստենք գլխարկներ տոնական որը մեր տոնական տրամադրությունը։ Իսկ հետո կպատրաստենք տոնածառի խաղալիքներ, իրենց իսկ ձեռքերի հպումով։

Ակնկալվող արդյունք՝

Իմ կարծիքով՝ երեխաները մեծ հաճույքով կմասնակցեն այս նախագծին քանի որ նրանց հետաքրիր կլինի ինչպես են պատրաստում գլխարկներ։ Նաև հետաքրքիր կլինի թե ինչպես կարող ենք ձեռքի հպումով պատրաստել տոնածառի խաղալիք, որը նա կպահի նրա ողջ կյանքի ընթացքում։

Արդյունք՝

Թարգմանություն- Игры с палочками Кюизенера

  1. Կույսների փայտիկներից բուրգ ենք կառուցում և որոշում, թե որ փայտն է հենց ներքևում, որը վերևում, որը կապույտի և դեղինի միջև է, կապույտի տակ, վարդագույնից վեր, որը փայտիկն է ավելի ցածր՝ բորդո, թե կապույտ։
    41 «Երկու սպիտակ ձողիկներից մեկը դրեք, իսկ կողքին դրեք դրանց երկարությանը համապատասխան փայտիկը (վարդագույն), հիմա դրեք երեք սպիտակ ձողիկ՝ համապատասխանում են կապույտին» և այլն։
  2. «Ձեռքդ ձող վերցրու, հաշվիր, թե քանի փայտ ունես ձեռքիդ»:
  3. Ի՞նչ երկու փայտիկով կարելի է կարմիրը պատրաստել: (համարների կազմը)
  4. Մենք ունենք Kuisener-ի սպիտակ հաշվելու փայտիկը: Ո՞ր ձողիկը պետք է ավելացնել, որ երկարությամբ կարմրի։
  5. Ի՞նչ ձողերով կարելի է կազմել 5 թիվը: (տարբեր ճանապարհներ)
  6. ​​Որքա՞ն երկար է կապույտ փայտիկը վարդագույնից:
  7. «Կատարեք երկու գնացք, առաջինը վարդագույնից և մանուշակագույնից, իսկ երկրորդը՝ կապույտից և կարմիրից»:

40.Строим из палочек Кюизенера пирамидку и определяем, какая палочка в самом низу, какая в верху, какая между голубой и желтой, под синей, над розовой, какая палочка ниже: бордовая или синяя.
41″Выложи из двух белых палочек одну, а рядом положи соответствующую их длине палочку (розовую). Теперь кладем три белых палочки – им соответствует голубая”, и т.д.
42.”Возьми в руку палочки. Посчитай, сколько палочек у тебя в руке”.
43.Из каких двух палочек можно составить красную? (состав числа)
44.У нас лежит белая счетная палочка Кюизенера. Какую палочку надо добавить, чтобы она стала по длине, как красная.
45.Из каких палочек можно составить число 5? (разные способы)
46.На сколько голубая палочка длиннее розовой?.
47.”Составь два поезда. Первый из розовой и фиолетовой, а второй из голубой и красной”.