Մասնագիտական բառարան

Նախադպրոցական մանկավարժություն Թեստ

Անուն/ազգանուն Անգելինա Ղազարյան

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Նախադպրոցական կրթության ծրագիր Նախադպրոցական կրթության նպատակների իրականացմանն ուղղված փաստաթուղթ, որը սահմանում է աշխատանքի բովանդակությունը, ձևերը, կիրառվող մեթոդները և այն, թե երեխաները ինչ պիտի իմանան ու կարողանանա անել ըստ տարիքային խմբերի։

Նախադպրոցական կրթության ծրագիրը սահմանում է աշխատանքի բովանդակությունը, ձևերը, կիրառվող մեթոդները և այն, թե երեխաները ինչ պիտի իմանան ու կարողանանա անել ըստ տարիքային խմբերի։

Նախադպրոցական այլընտրանքային կրթական ծրագիր

Պետական ծրագրից տարբերվող նախադպրոցական կրթական ծրագիր, որն ապահովում է նախադպրոցական պետական կրթական չափորոշչով սահմանված արդյունքները։

Նախադպրոցական այլընտրանքային կրթական ծրագիրը ապահովում է սահմանված արդյունքները։

Նախադպրոցական միջազգային կրթական ծրագիր

Այլընտրանքային նախադպրոցական կրթական ծրագրի տեսակ, որը միջազգային չափանիշներով ճանաչված (վկայագրված) է։

Նախադպրոցական միջազգային կրթական ծրագիրը չափանիշներով ճանաչված է։

Նախադպրոցական փորձարարական կրթական ծրագիր

Այլընտրանքային նախադպրոցական կրթական ծրագիր, որը ներդրվում է փորձնական կարգով։

Սա այն է որ մանկապարտեզին թույ է տալիս կատարել իր իսկ նախաձեռնությունը

Նախադպրոցական լրացուցիչ կրթական ծրագիր

Նախադպրոցական կրթական ծրագիր, որը նպատակաուղղված է երեխաների նախասիրությունների, զարգացման պահանջների բավարարմանը՝ հիմնական ծրագրերից դուրս