Մարզական նախագիծ

Անվանումը՝ Ծիտիկ և բարձրահասակ
Ժամանակը՝ 22․12․2021
Մասնակիցներ՝ քոլեջի 4-5 տարեկաների խումբ
Դաստիարակ՝ Նարինե Մակարյան
Դասըիարակի օգնական՝ Էլինա Հակոբյան
Համակարգող՝ Անգելինա Ղազարյան

Նպատակ՝ Զարգացնել երեխաների ֆիզիկական կարգավիճակը։

Խնդիրներ՝
Հետաքրքրություն առաջացնել երեխաների մոտ մարզական խաղերի նկատմամբ։

Ընթացքը՝

Խաղ՝ Բարձրահասակ

Երկու հոգի իրար դիմաց են կանգնում պահպանելով 5մետր հեռավորությունը։ Խաղացողները գալիս են մեջտեղ և սկսում են 2 հոգին իրաչ գցել գնդակները մինև թիմակիցները բռնում են և ներառվում են խաղի մեջ ։ Այսպես խաղում ենք այնքան մինչև մնում է 1 մասնակից որը խաղը տարվում է։

Խաղ՝ Ծիտիկ:

Խաղի համար մեզ հարկավոր է տարբեր գույնի գնդակներ։ Մասնակիցները դառնում են նախապես գծված մեկնարկային գիծ: Բաժանվում ենք խմբերի մեկին անվանում ենք Ծիտիկ և Թութակ։ Բոլորը պետք է հնարավորինս հեռու նետեն գնդակը եւ անմիջապես վազեն հակառակորդի գնդակը: Հաղթում է նա, ով առաջինը կբերի գնդակը։

Ակնկալվող արդյունք՝

Իմ կարծիքով երեխաները՝ մեծ հետաքրքրությամբ կխաղան այս խաղերը , քանի որ առաջին անգամ են խաղում և հետաքրքրություն կունենան։

Արդյունք՝


Մարզական խաղեր

Խաղ՝ Բարձրահասակ

Երկու հոգի իրար դիմաց են կանգնում պահպանելով 5մետր հեռավորությունը։ Խաղացողները գալիս են մեջտեղ և սկսում են 2 հոգին իրաչ գցել գնդակները մինև թիմակիցները բռնում են և ներառվում են խաղի մեջ ։ Այսպես խաղում ենք այնքան մինչև մնում է 1 մասնակից որը խաղը տարվում է։

Խաղ՝ Ծիտիկ:

Խաղի համար մեզ հարկավոր է տարբեր գույնի գնդակներ։ Մասնակիցները դառնում են նախապես գծված մեկնարկային գիծ: Բաժանվում ենք խմբերի մեկին անվանում ենք Ծիտիկ և Թութակ։ Բոլորը պետք է հնարավորինս հեռու նետեն գնդակը եւ անմիջապես վազեն հակառակորդի գնդակը: Հաղթում է նա, ով առաջինը կբերի գնդակը։

Առաջադրանքներ Ֆիզիկական կուլտուրայից

Ինչ պետք է իմանա շրջանավարտը ֆիզիկական կուլտուրա առարկայից։

• անձնական հիգիենայի, ֆիզիկական վարժությունների ինքնուրույն կատարման ժամանակ անվտանգության և ինքնավերահսկողության կանոնները: • մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատրաստականության մասին: • <<Առողջ ապրելակերպի>> մասին: • օլիմպիական խաղերի և հայ անվանի մարզիկների մասին: • գերհոգնածության և դրա կանխարգելման միջոցների մասին: • սովորած մարզախաղերի կանոնները:

Ավագ դպրոց ավարտողը պետք է կարողանա ՝ Պետք է կարողանա ճշգրիտ կատարել սպորտային առաջադրանքները, լինի ճկուն, արագաշարժ։

Տիրապետի որևէ մարզախաղի՝ Նետաձքության, բասկետբոլի, հրաձքության, թենիսի ըստ նախնտրության։
Դրսևորի ինքնավստահություն՝ Շատ-շատ մարդիկ կան որ ինքնավստահության պակաս ունեն և դրա պատճառով չեն կարողանում ինքնադրսևորվել ։ Հարկավոր է մարդ չվախենա սխալվելուց։

Ցուցաբերի փոխօգնություն՝ Այո իհարկե, ոչ միայն Ավագ դպրոցի սովորողները անգամ քոլեջի սովորողները պետք է իմանան տարական օգնության կանոները։ Որ կարողանանք տուժածին օգնություն ցուցաբերել մինչև կգա շտապ օգնությունը։

Արժեքային համակարգ
Կունենա պատրաստվածություն և պատասխանատվություն սեփական առողջության պահպանմանը։
Ունենա ֆիզկուլտուրայով զբաղվելու մշտական պահանջ։
Ֆիզիկական դաստիարակությունը նպաստելու սովորողների շարժողական ընդունակությունների մշակմանը։
Արագաշարժություն, ճարպկություն, լինի ակտիվ։

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասի ծրագիրը պետք է համապատասխանի սովորողների տարիքային առանձնահատկություններին։
Ֆիզիկական կուլտուրան տարրական դպրոցում։


ԻՄ ԱՌԱՋԻՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԴԱՍԸ։

Այստեղ կտեղադրեմ իմառաջին դասը երեխանների հետ։

Ֆիզիկական կուլտուրայի առարկայի ծրագիր

Ավագ դպրոցի հիմնական նպատակը սովորողին մասնագիտական կրթություն տալն է։ Նախապատրաստելու ինքնուրույն կյանքին, կարողությունների և հմտությունների ապահովելն է։ Այստեղ մեծ դեր ունի ֆիզիկական կուլտուրա առարկան։ Այս առարկայի հիմնական նպատակն է առողջ, ներդաշնակ զարգացած, բավարար ֆիզիկական պատրաստվածությամբ, առողջ ապրելակերպին տիրապետող, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվող քաղաքացի ձևավորելն է ։
Շրջանավարտը պետք է լինի՝
հայրենասեր, իմանա իր երկրի տարբեր բնագավառներում արվեստի և մարզական նվաճումների մասին, ունենա գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ կյանքում կիրառելու համար, իմանա իր իրավունքները, պարտականությունները, առողջ ապրելակերպի կանոնները, լինի ազնիվ,օրինապահ։

Առաջադրանք
Ինչ պետք է իմանա շրջանավարտը ֆիզիկական կուլտուրա առարկայից։

Ավագ դպրոց ավարտողը պետք է կարողանա ՝ արագությամբ վազել…

Տիրապետի որևէ մարզախաղի…

Դրսևորի ինքնավստահություն….

Արժեքային համակարգ
Կունենա պատրաստվածություն և պատասխանատվություն սեփական առողջության պահպանմանը։
Ունենա ֆիզկուլտուրայով զբաղվելու մշտական պահանջ։

Ֆիզիկական դաստիարակությունը նպաստելու սովորողների շարժողական ընդունակությունների մշակմանը։
Արագաշարժություն, ճարպկություն…

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասի ծրագիրը պետք է համապատասխանի սովորողների տարիքային առանձնահատկություններին։

Ֆիզիկական կուլտուրան տարրական դպրոցում։

Նկարագրել իմ առաջին ֆիզկուլտուրայի դասը։